ღمــن مـــوسیـقــــی نفـــــرینــــمღ

حالـــم خـــوب است... امـــا گذشتـــه ام درد میکنـــد...

حکــم اعــدام بـود
اعدامـی لحظـه ای مکـث کرد بوسـه ای
بـر طنـاب زد
دادستـان فـریـاد زد:
اعدامـی ایـن چه کـاریست...!؟
زندانـی لبخنـد تلخـی زد وگفـت:

ایـن طناب نمیگـذارد زمیـن بخـورم،

ولــی
آدمهـا بـدجـور زمینـم زدنـد...


نتیجه تصویری برای متن جالب[ چهارشنبه 1394/04/17 ] [ 15:45 ] [ Eli ]

[ comment() ]


از عمق رویاهایم

 

فریادهایم را سکوت میکنم

 

تا در حقیقت بمیرد این جسد متحرک...

[ جمعه 1394/01/14 ] [ 20:18 ] [ Eli ]

[ comment() ]


حــــرف زیــــاد است

 

 

اما گاهـــی نمی دانــی چه بگویــــی

 

 

گاهــــی فقط بایـــــد رفت 

چیــــــزی شبیه کـــم آوردن... [ پنجشنبه 1393/11/9 ] [ 10:47 ] [ Eli ]

[ comment() ]سلام به دوستای مجازی خوبم

ی مدت به بعضی از دوستانم سر نزدم

الان که میخوام براشون کامنت بذارم اما نمیتونم

در واقع چیزی به اسم کامنت نمیبینم تو وبلاگشون

تندیش واژه ها

http://tandisevajeha.blogfa.com

عاشق منفور

http://saeid-love1.blogfa.com/

مخاطبم این دو  وبلاگ هستش

من همیشه به وبتون سرمیزنم

اما نمیتونم کامنت بذارم

این تنها راهی بود که ب ذهنم رسید

امیدوارم به وبم سر بزنید

منتظرم...[ چهارشنبه 1393/11/1 ] [ 18:54 ] [ Eli ]

[ comment() ]


وقتـــی خـــوابت بـــرای فـــرار از بیـــداری باشـــد

تمـــــــام "شــــــده" ای

تمـــــــــام...!!!

هوایت بویت و نفسهایت[ جمعه 1393/10/12 ] [ 21:55 ] [ Eli ]

[ comment() ]


خــــــــدایا

مــــــــرا بــا چه طعمی آفریده ای

کــــه همــه زود از مــن سیــــر میشــوند ...


[ شنبه 1393/09/22 ] [ 16:54 ] [ Eli ]

[ comment() ]


تنهـــــا نشستــــه ام و چـــای می نوشم و بغض می کنــم

هیچکــــس مــــرا بــــه یـــــــاد نمــــی آورد

ایـــن همـــه آدم روی کهکشـــان به این بزرگـــــی

و مــــن حتــــی آرزوی یک نفـــر هم نــــــبودم [ پنجشنبه 1393/08/22 ] [ 16:42 ] [ Eli ]

[ comment() ]


کنــج گلویــــم قبرستانیست پـــر از

 

 احساس هایــی کــه زنــده به گـــور شـــده اند به نـــام

 

بغــــــــــــــض....


 

بالاتـــر از سیاهــــی هم “رنگــــــــــــــ” هستــــ

 

مثـــل رنگــــ این روزهای مــــــن


[ پنجشنبه 1393/08/8 ] [ 15:09 ] [ Eli ]

[ comment() ]


خُدایـــــا


دَقیقاً داری با زِندِگـــی مَن چیكار میكُنی؟


بـِگو شایَد بـِتونَم كُمَكِت كُنَـــم!

[ دوشنبه 1393/05/20 ] [ 17:54 ] [ Eli ]

[ comment() ]این روزها فهمیدم که در هیچ قابــــــی نمی گنجم

 

امــا این تقصیر مـــن نیست شاید ...

 

امـــا ایستاده ام تا تمامی امـــروز را نگاه کنم

 

کسی چه می داند شاید فـــــردا لحظه ای که هیچ کس

 

انتظار ندارد پــــــــــــرواز کنم!!


 [ شنبه 1393/03/31 ] [ 17:46 ] [ Eli ]

[ comment() ]
[ پنجشنبه 1393/03/1 ] [ 09:11 ] [ Eli ]

[ love for me() ]ڪـــــاش مـــטּ گاهـــﮯ مـــــــرב بـפבم

میشـــ
ב تنهایـــﮯام را به פֿـــــیاباטּ بیاפرم

سیـــگارـــﮯ
בפב ڪــــنم פ نگــــراטּ نــگاه هاﮯ مـــرבم نباشــــم

ڪــــاش مــــ
טּ گاهـــﮯ مـــرב بـפבم

میشـــ
ב شــاבـــﮯ ام را به ڪــــפچـــه ها بـریزم

باصــــ
בای بلنــــــב بــפֿــــنــבم פ هیـــچ ماشیــنـﮯ براــــﮯ ســـوار ڪـــرבنم

ترمـــــــز نـڪـنـ
ב

 [ چهارشنبه 1393/02/24 ] [ 22:03 ] [ Eli ]

[ comment() ]


[ جمعه 1393/02/19 ] [ 13:18 ] [ Eli ]

[ comment() ]


تقــویمِ امـسال هـــم...

بـا تقـــویــمِ پــارسال...

هیـــچ فــرقـی نمیـــکند...

وقتـی زنـــدگی..

تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..

تعــطــــــیل اسـت !!!!

این روزها تلـــخ میگذرد


دستــم میلرزد از توصیفش


همین بس که :


نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی،


 مثل خودکشی است با تیغِ کُند...!!

[ جمعه 1393/02/12 ] [ 14:31 ] [ Eli ]

[ comment() ]


 

وَقتــــی سَـــردم است  یعنـــی حالــم خــوب است یعنـــی فِکـــری ندارم
یعنـــی تُــو ذهنــم چیــزی نیست


تا با یـــادآوریش داغ شــــوم تا گـُــر بگیـــرم 
 

 

و حِس کنــم دارم آتش میگیــرم


 وقتـــی سَــردم است یعنـــی همــه چیـز
خــوب است خـــوب

 


 [ جمعه 1393/02/5 ] [ 18:08 ] [ Eli ]

[ comment() ]زنـدگـــــی انـگــار

تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــن !!

هـرچــه مــــن صـبــوری میکـنـــم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام

هـول میزنــد

بـــرای ضـربــه بـعــد .... !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...

خـیــالـت راحـت !!....

خـسـتـگــی ِ مــــــن

بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ..!


[ چهارشنبه 1393/02/3 ] [ 08:18 ] [ Eli ]

[ comment() ]
چگونه است حال من...

با غـــــم ها می سازم


با کنایــه ها میســوزم

به آدم هــــایی که مــرا شکستند لبخنــد میزنــم


لبخنــــدی تـــلخ


خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا


میشـــود بگویــی کجای این دنیـــــــــــــا جای مــن است


از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی


فقط در اعماق زمین اندازه یه قـــــــبر


فقط یک قبـــــــــــــــر


در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهان


می خــــــــــــواهم

خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــسته!!!


 


[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 19:15 ] [ Eli ]

[ comment() ]


جسارت میخواهـב

 

نزבیڪ شدטּ به افڪار בخترے

 

که روزها مردانه بازنـدگے میجنگـב !

 

اماشبها بالشش פֿـیــــس است...!!!
[ جمعه 1393/01/22 ] [ 07:05 ] [ Eli ]

[ comment() ]خـــــداونـــــدا


 

امضـــــا کـــــن…بـــــه یکتایـــــی اتـــــ قســـــم کـــــم آورده ام


 

بـــــازکـــــن نامـــــه را،استعفـــــاى مـــــن استـــــ از زمینتـــــ
مبارکــــــ خودتـــــ باشـــــد،


اینجـــــا کســـــی مـــــرا دوســــــــت نـــــدارد

 

 [ یکشنبه 1393/01/17 ] [ 06:46 ] [ Eli ]

[ comment() ]


 

ﮔـﺎﻫـی ﺍﻳـﻨـﮑـﻪ ﺻـﺒــــﺢ ﻫـﺎ

 

ﺩﻟـﺖ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮﺍهــﺩ ﺑـﻴـﺪﺍﺭ ﺑﺸـوﻲ

 

ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺸـﻮﻧـﻪ ی ﺗـﻨـﺒـﻠــــی ﻧـﻴـﺴـﺖ !

 
 

خسته ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔـــــی …!

 

ﻧـﻤـی ﺧـﻮﺍهــد ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﻨــی ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯِ ﺩﻳـﮕـــر ﺷـــﺮﻭﻉ ﺷــــﺪﻩ …

 

 [ سه شنبه 1393/01/12 ] [ 21:33 ] [ Eli ]

[ comment() ]


وقتـــــی بمیــــرم هیـــــچ اتفاقــــی نخـــواهــد افتـــاد ؟!!

نــــــه جـــای بــه خاطـــرم تعطیـــل میـشــود !

نــــــه در اخبـــار حرفـــــی زده میـشــود !

نــــــه خیــابــانــی بستــــه میــشــود !

نــــــه در تقـــویــم خطــی بــه اسمــم نوشتـــه میــشود...

تنهــــا مـوهــــای مــادرم کمــی سپیدتــر میــشــود !

پــــدرم کمـــی شکستــه تـــر !

اقـــــواممـــان چنــــد روز آســــوده از کـــار !

خـواهـر کوچکم پـــس از چنــد روز خـاطــراتــم را در کلاس دانشگــاه فــرامــوش

میکنــد!

بــرادرم از سختـــی کــار برای لقمــه ای نـان یـادش میــرود

خــواهـری داشتـــه !

دوستــانــم بـعــد خاکسپــاری مـوقــع خــوردن کبــاب آرام  آرام

خنــدهایشــان شــروع میشــود !

مـــن فقــط تنهـــا گــورکنـــی را خستـــه میکنـــم... !

و مداحــــی کـــه الکــی از خوبـــی هـایــم میگـوییـد و اشــک تمســاح میــریــزد.. !

 

 ســــن زیـــــادی نـــــدارم امــــا دنیـــــا چــرا تمــــوم نمــیشه ؟![ یکشنبه 1393/01/10 ] [ 09:55 ] [ Eli ]

[ comment() ]


 

میخواهــم نباشـــم

 

کـــاش ســـرم را بـــردارم و برای یک هفتـــه

 

در گنجـــه ای بگـــذارم و قفـــل کنـــم!

 

در تاریکـــی یک گنجـــه خالـــی

 

و روی شانـــه هایم در جـــای خالـــی ســـرم چنـــاری بکـــارم

 

و بـــرای یک هفتـــه در سایـــه اش آرام بگیـــرم

 [ جمعه 1393/01/1 ] [ 07:15 ] [ Eli ]

[ comment() ]


[ پنجشنبه 1392/12/29 ] [ 15:57 ] [ Eli ]

[ comment() ]


این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند . . .

اما . . .

من جلوی دهانش را میگیرم

وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!!!!

این روزها من . . .

خــدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود . . .!!! 
[ جمعه 1392/12/23 ] [ 19:59 ] [ Eli ]

[ comment() ]


بایـــد بازیگر شـــوم 


آرامـــش را بــازی کنـــم


بـــاز بایــد خنـــده را به زور بر لبهـــایم بنشانــم


بـــاز بایــد مــواظب اشکهــــایم بــــاشم


بــاز همـــان تظاهــــر همیشگــــی : خـــــوبــم
[ پنجشنبه 1392/12/22 ] [ 08:49 ] [ Eli ]

[ love for me() ]


خــــدایا....


بحثــــــ نکــــــن....


مــــن از تــــــو تنهـــــــاتـــــــرم....

[ سه شنبه 1392/12/20 ] [ 20:11 ] [ Eli ]

[ comment() ]


خــــــــدایــــــــا....


خط و نشـــــــــان جهنمــــــت را بـــــــرایــــــــم نکــــــــش...


جهنــــــــــــم تــــــر از دنیـــــــــــایــــــت ســــــراغ نـــــــدارم... 


[ یکشنبه 1392/12/18 ] [ 20:25 ] [ Eli ]

[ comment() ]ali-mahsaامــــروز کـــــه تـــولـــد تـــــوستali-mahsa


ali-mahsaبـــرای تــــو بـــرای چشــم هــای تــو ، هدیــه ام ناقابــل استali-mahsa


ali-mahsaخاطراتـــی از فــــرداهــامــان ، بــرای بودنتـــــ همـــراهali-mahsa


ali-mahsaتــرانه هـــای خیــس و بــاران خـــورده چشـــم هایمali-mahsa


ali-mahsaو مـــن در هـــر تــــولد تــو بــاز زنــــده مـــی شــوم ali-mahsa

ali-mahsaآغــاز زمینـــی شدنتـــ مبارکــــ مژگــان جونـــم ali-mahsa   


00800000سالــــروز تولــــد قشنگتــــ را بــــا رقــــص سفیــــد برفهــــا00800000


00800000همچــــون سفیــــدی دلت بــــر آسمــــان قلبمــــان جشــــن میگیریــــم00800000


00800000و صمیمانــــه فصــــل شکفتنتــــ را تبریــــک میگــــوییم00800000

00800000مــــژگان جونــــم لمس بــــودنت مبارکــــ00800000


منو عشقم/منو عشقم/منو عشقم


[ پنجشنبه 1392/12/15 ] [ 15:25 ] [ Eli ]

[ comment() ]


نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند
 

مثل آسمانی که امشب می بارد....


و اینک باران
 

بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند
 

و چشمانم را نوازش می دهد
 

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم

عکس, گالری عکس, عکس عاشقانه , روزگذر , عکس عشق , عکس عاشقانه با کیفیت , سایت عاشقانه , سایت عشق گالری عکس روزگذر ,  , مجموعه عکس های عاشقانه, عکس های عاشقانه مهر 92 , عکس دختر, عکس عاشقانه دختر , عکس دختر تنها , سایت روزگذر ,عکس غمگین, عکس عاشقانه , عکس ع [ پنجشنبه 1392/11/17 ] [ 09:51 ] [ Eli ]

[ comment() ]


[ چهارشنبه 1392/10/25 ] [ 09:59 ] [ Eli ]

[ comment() ]


.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic